Δίδακτρα

Κοστολόγηση

 • Η αξία της Μηχανογραφημένης Λογιστικής έχει υπολογισθεί με βάση τον βαθμό δυσκολίας των αντικειμένων, του χρόνου διεξαγωγής του καθώς και την ποιότητα εκπαίδευσης της Σχολής.
 • Η Computer Orange προσπαθεί πάντα να είναι η σχολή που παρέχει την ποιοτική εκπαίδευση ως αναφορά τον εξοπλισμό, το επίπεδο γνώσεων των καθηγητών της, την συμπεριφορά τους καθώς και την υποστήριξη των σπουδαστών στις πιο οικονομικές τιμές.

Δόσεις

 • Κάθε Σεμινάριο Πληρώνεται σε δόσεις ανάλογες της διάρκειας του Σεμιναρίου π.χ. ο Αυτοματισμός Γραφείου σε 3 δόσεις.
 • Κατά την εγγραφή του Σπουδαστή δίνεται μια προκαταβολή και το υπόλοιπο καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις περίπου κάθε μήνα.
 • Ο διακανονισμός των δόσεων είναι ευέλικτος που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και με τρόπο που προτείνεται από τον Σπουδαστή.

Προσφορές - Εκπτώσεις

 • Κατά διαστήματα ανακοινώνονται προσφορές από την Computer Orange
 • Επίσης υπάρχουν εκπτώσεις της τάξεως του 10% για Σπουδαστές που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες
  • Πολύτεκνοι
  • Ομάδα 3 ατόμων
  • Αδέρφια

Τιμές

Μπορείτε να μάθετε τις τιμές των Παιδικών Τμημάτων στέλνοντας email στην παρακάτω διεύθυνση info@computer-orange.gr γράφοντας τα στοιχεία σας απαραίτητα καθώς και ποιο από αυτά σας ενδιαφέρει.

Ακόμα μπορείτε να περάσετε από την Σχολή μας.