Δίδακτρα

Κοστολόγηση

 • Η αξία των Ταχύρυθμων Σεμιναρίων έχει υπολογισθεί με βάση τον βαθμό δυσκολίας των αντικειμένων, του χρόνου διεξαγωγής του καθώς και την ποιότητα εκπαίδευσης της Σχολής.
 • Η Computer Orange προσπαθεί πάντα να είναι η σχολή που παρέχει την ποιοτική εκπαίδευση ως αναφορά τον εξοπλισμό, το επίπεδο γνώσεων των καθηγητών της, την συμπεριφορά τους καθώς και την υποστήριξη των σπουδαστών στις πιο οικονομικές τιμές.

Δόσεις

 • Κάθε Σεμινάριο Πληρώνεται σε δόσεις ανάλογες της διάρκειας του Σεμιναρίου π.χ. ο Αυτοματισμός Γραφείου σε 3 δόσεις.
 • Κατά την εγγραφή του Σπουδαστή δίνεται μια προκαταβολή και το υπόλοιπο καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις περίπου κάθε μήνα.
 • Ο διακανονισμός των δόσεων είναι ευέλικτος που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και με τρόπο που προτείνεται από τον Σπουδαστή.

Προσφορές - Εκπτώσεις

 • Κατά διαστήματα ανακοινώνονται προσφορές από την Computer Orange
 • Επίσης υπάρχουν εκπτώσεις της τάξεως του 10% για Σπουδαστές που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες
  • Πολύτεκνοι
  • Ομάδα 3 ατόμων
  • Αδέρφια

Custom Σεμινάρια

Η αξία των Custom Σεμιναρίων υπολογίζεται με βάση τον βαθμό δυσκολίας των αντικειμένων, του αριθμού των ατόμων που θα παρακολουθήσουν καθώς και της διάρκειας του.

Τιμές

Μπορείτε να μάθετε τις τιμές των Παιδικών Τμημάτων στέλνοντας email στην παρακάτω διεύθυνση info@computer-orange.gr γράφοντας τα στοιχεία σας απαραίτητα καθώς και ποιο από αυτά σας ενδιαφέρει.

Ακόμα μπορείτε να περάσετε από τη σχολή μας.

Comments