Κατάλογος Σεμιναρίων Computer Orange

*  Αυτοματισμός Γραφείου

*  Σεμινάριο Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης

*     Επεξεργασία εικόνας με το Photoshop 

*     Δημιουργία εντύπων με το Corel Draw

*     Δημιουργία εντύπων με το Adobe Illustrator

*     Web Design (HTML, Dreamweaver, FrontPage)

*     ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ JOOMLA

*     Macromedia Flash

*     PHP και βάσεις δεδομένων με SQL

*     ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ESHOP

*     3d Studio Max

*     ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ SPSS

*     ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ ΣΕ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ - AUTOCAD 2D

*     ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ ΣΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - AUTOCAD 3D

*     Αρχιτεκτονική σχεδίαση με το Archicad

*     Αρχιτεκτονική σχεδίαση με το ΤΕΚΤΩΝ

*     Στατικά με Fespa

*     Autodesk Land Desktop για τοπογράφους

*     Προγραμματισμός με C++, Visual Basic, Java κ.α.

*     Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων

*     Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας

*     Τεχνικές Πωλήσεων

*     Βασικές Αρχές Management

*     Χειρισμός Ξενοδοχειακού Προγράμματος

*     ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Βιβλία Β΄, Γ’ κατηγορίας – Λογιστικό Πρόγραμμα για εταιρία και λογιστήριο)


                Για υπάλληλους και στελέχη επιχειρήσεων δίνεται  η δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)