Θέσεις εργασίας

Ζητείται ...

Ζητείται Καθηγητής Αγγλικών

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ στην Αγγλική
 • Διδακτική Εμπειρία
 • Διδακτική Εμπειρία σε τμήματα ενηλίκων  (συνεκτιμάται)
Θέση
 • Διδασκαλία - προετοιμασία σε Ταχύρυθμα Σεμινάρια Ενηλίκων για TOEIC 
 • Σεπτέμβριος 2013

Καθηγητής Autocad

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικής σχολής (Μηχανικός)
 • Διδακτική Εμπειρία (συνεκτιμάται)
 • Άριστη Γνώση του Autocad
Θέση
 • Διδασκαλία Autocad σε Ταχύρυθμα Σεμινάρια και Ιδιαίτερα Μαθήματα

Καθηγητής Πληροφορικής

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Πληροφορική
 • Διδακτική Εμπειρία
 • Καλή Γνώση των προγραμμάτων του MS OFFICE
Θέση
 • Διδασκαλία MS OFFICE σε Ταχύρυθμα Σεμινάρια και Παιδικά Τμήματα

Τεχνικός Η/Υ

Απαραίτητα Προσόντα
 • Απόφοιτος ΙΕΚ με Ειδικότητα στην Πληροφορική
 • Εμπειρία σε συντήρηση Η/Υ
Θέση
 • Συντήρηση Η/Υ