Παιδικά τμήματα

Πρόγραμμα σπουδών παιδικών τμημάτων

Αντικείμενα Διάρκεια ώρες Έντυπο υλικό Ecdl-
Ready
Εξετάσεις /
Δραστηριότητες
JUNIOR (Για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού)
Εισαγωγή στους Η/Υ 64 ώρες

2 ώρες/εβδομάδα

Σημειώσεις 3 Τεστ
Αξιολόγησης
Windows
Τα πρώτα βήματα
Σημειώσεις
Ζωγραφίζω και Γράφω στον Η/Υ Σημειώσεις
Σχεδιάζω με την Logo Σημειώσεις
Σερφάρω στο Internet Σημειώσεις
1ο Έτος
Εισαγωγή στους Η/Υ 64 ώρες

2 ώρες/εβδομάδα

Σημειώσεις 3 Τεστ
Αξιολόγησης

Συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Λειτουργικό Σύστημα Windows Βιβλίο
Ζωγραφίζω και Γράφω στον Η/Υ Σημειώσεις
Σχεδιάζω με την Logo Σημειώσεις
Internet τα πρώτα βήματα Σημειώσεις
Disney Interactive Σημειώσεις
2ο Έτος
Επεξεργασία Κειμένου με το Word 64 ώρες

2 ώρες/εβδομάδα

Βιβλίο 2 Τεστ
Αξιολόγησης

Συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint Βιβλίο
3ο Έτος
Φύλλα Εργασίας με το Excel 64 ώρες

2 ώρες/εβδομάδα

Βιβλίο 2 Τεστ
Αξιολόγησης

Συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Internet Explorer και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Βιβλίο
Βασικές Αρχές Προγραμματισμού
Αλγόριθμοι
Σημειώσεις
4ο Έτος
Βάσεις Δεδομένων με την Access 64 ώρες

2 ώρες/εβδομάδα

Βιβλίο 2 Τεστ Αξιολόγησης
Συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Δημιουργία Προσωπικής Σελίδας που φιλοξενείται στις Σελίδες Σπουδαστών
Επεξεργασία Εικόνας με το PhotoShop Σημειώσεις
Δημιουργία Ιστοσελίδας στο Internet με το JOOMLA Σημειώσεις

Ενιαίο Λύκειο
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 64 ώρες
2 ώρες/εβδομάδα
Σημειώσεις Πολλαπλά Τεστ
Αξιολόγησης

Υποσελίδες (1): Δίδακτρα