Πιστοποίηση στα Φυτοφάρμακα

ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΣΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ;

ΣΕ ΑΦΟΡΑ ΑΜΕΣΑ

Σεμινάριο και Πιστοποίηση στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων


Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Η έννοια του "επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων" δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον "κατά κύριο επάγγελμα αγρότη". Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

Τέλος το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.


Διαδικασία κατάρτισης


Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ORANGE είναι Πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ και Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι στελεχωμένο με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων διαρκεί συνολικά 10 ώρες και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική και 2 ώρες εξάσκηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.Τ. με σκοπό την σωστή προετοιμασία του καταρτιζόμενου για τις εξετάσεις.


 Χορήγηση πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα.

Το ΚΔΒΜ2 ORANGE είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει e-παράβολο στο ΥΠ.Α.Α.Τ.  25 ευρώ για την περίοδο μέχρι 26 Δεκεμβρίου 2015.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι (20) από τις σαράντα (40) ερωτήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν δωρεάν σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή το σύνολο των ερωτήσεων με τις σωστές απαντήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο και τις εξετάσεις επικοινωνώντας με το ΚΕΚ ORANGE στη διεύθυνση

Ασημακόπουλου Παναγιώτη 29 (Σεισμόπηκτα), Ιωάννινα

Τηλ.: 26510-67888

Comments