Σεμινάριο SECURITY

Σεμινάριο Security - KEMEA - Ιωάννινα


Δηλώστε Συμμετοχή Τηλ.: 26510-67888

Προετοιμασία για πιστοποίηση SECURITY  

-Είναι απαραίτητη ακόμα και για αυτούς που έχουν ήδη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξης της, διότι από τον Οκτώβρη του 2013 πρέπει να είναι πιστοποιημένοι.
-H κατάρτιση και πιστοποίηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για κάθε θέση εργασίας σε μια εταιρία Security, και όχι μόνο φυλάκων.
-H πιστοποίηση είναι απαραίτητη και στους υπεύθυνους καταστημάτων πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
-Oι ιδιωτικές εταιρίες παροχής ασφάλειας υποχρεούνται να έχουν πιστοποιημένους υπαλλήλους για να μπορούν να πάρουν μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Η κατάρτιση και πιστοποίηση αφορά άμεσα:

-Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται ως security – φύλακες σε εταιρίες ιδιωτικής φύλαξης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης της άδειας τους.
-Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε οποιαδήποτε βοηθητική θέση σε εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας.
-Τους υπεύθυνους καταστημάτων πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
-Όλους τους ανέργους που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του security.
-Αυτούς που έχει λήξη η άδεια εργασίας και θέλουν να επανέλθουν στο επάγγελμα του security.

Εισηγητές & Διάρκεια κατάρτισης

- Όλοι οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας.
- Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης.
- Έχουν εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία.
- Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 105 ώρες

Θεματικές Ενότητες
 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία προσώπων
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών
 • Τμήματα Πρωινά-Απογευματινά
 • Δυνατότητα διακανονισμού δόσεων
 • Ειδικές τιμές για ανέργους

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι:

• Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα
• Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων
• Προλαμβάνουν και διαχειρίζονται εγκληματικές δραστηριότητες, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
• Περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
• Λαμβάνουν προληπτικά μέτρα
• Ενημερώνουν σωστά τον πολίτη για θέματα Ασφάλεια και παρέχουν πρώτες βοήθειες

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Ασημακόπουλου Παναγιώτη 29 (Σεισμόπληκτα), Ιωάννινα και στο τηλέφωνο 26510-67.888